Welkom bij Psychologiepraktijk Vertrouwen.

Een goede psychologische behandeling bestaat volgens mij uit:

-betrouwbaar zijn,

-steun bieden,

-oprecht vertrouwen hebben in iemands vermogen zich te kunnen ontwikkelen en problemen te kunnen overwinnen

-van daaruit iemand bevragen zodat hij/zij tot nieuwe inzichten kan komen. 

Spreekt dit je aan, dan hoop ik je gauw te ontmoeten!

Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft een korte wachttijd.

 

Update wachttijd 15-06-2018:

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan binnen 2 weken worden ingepland. Een officieel intakegesprek kan vervolgens weer binnen 2 weken plaatsvinden. Aansluitend kan meteen met de behandeling gestart worden.

Aangezien de praktijk vanaf 23 juli t/m 10 augustus 2018 gesloten is in verband met zomervakantie kunnen er in die periode echter geen gesprekken plaatsvinden.

Daarmee vallen de aanmeldings- en behandelingswachttijd van Psychologiepraktijk Vertrouwen ruim binnen de gestelde Treeknormen (dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen). De wachttijd is NIET verschillend per zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd toch te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de hierboven genoemde Treeknormen).