Contactgegevens

Contactformulier

11 + 9 =

Contact in crisissituaties:

Psychologiepraktijk Vertrouwen biedt psychische behandelingen die binnen de Generalistische Basis-GGZ vallen. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek.

Als je bij Psychologiepraktijk Vertrouwen in behandeling bent en er ontstaat toch een psychische crisis waarvoor je direct professionele hulp nodig hebt, dan kun je tijdens de reguliere kantooruren (maandag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur) contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen via 06-16956514.

Mocht het niet lukken Psychologiepraktijk Vertrouwen te bereiken, dan kun je tijdens reguliere kantooruren het beste een beroep doen op je eigen huisarts en aangeven dat het een crisissituatie betreft.

Mocht zich een crisissituatie voordoen buiten kantooruren, dan kun je altijd contact opnemen met de huisartsenpost (0900-3322222).

Zij zullen een aantal vragen stellen, om de situatie in te schatten. Indien er een crisisinterventie nodig is, zullen zij de crisisdienst van GGZ Breburg verzoeken contact met jou op te nemen. Soms is telefonisch contact met de crisisdienst voldoende ondersteuning, soms is het nodig dat de crisisdienst bij jou thuis langskomt. Met jou (en eventueel je naasten) wordt dan bekeken wat er nodig is om de avond/het weekend door te komen.

De crisisdienst zal de eerstvolgende werkdag weer naar Psychologiepraktijk Vertrouwen verwijzen voor vervolg van behandeling. Samen met jou (en in overleg met je huisarts) zal dan worden bekeken of Psychologiepraktijk Vertrouwen de juiste zorg kan bieden in de periode na inschakeling van de crisisdienst.

Zo niet, dan volgt nader overleg met de huisarts en wordt een verwijzing naar meer passende zorg geregeld.

Contactgegevens 

Psychologiepraktijk Vertrouwen

 

Naam hulpverlener: Marije Hendriksen-Quaedackers, GZ-psycholoog

Locatie: Beneluxlaan 74 (in wijkcentrum ‘t Sant), 5042 WS Tilburg

Openingstijden: maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Emailadres: marije@psychologiepraktijkvertrouwen.nl

Telefoonnummer: 06-16956514

Telefonisch spreekuur (voor vragen of het plannen van een kennismakingsafspraak):
maandag, donderdag en vrijdag van 12.30 tot 13.00 uur

 

KvK-nummer onderneming:
65838696

Bankrekening nummer:
NL80 INGB 0007 1888 99

BIG-registratienummer:
19066635725

NIP-lidmaatschapsnummer: 92211

VEN-lidmaatschapsnummer: 32934

Persoonlijke AGB-code: 94016006