Even voorstellen… wie ben ik?

 

Ik ben Marije Hendriksen-Quaedackers, geboren in Limburg in 1977. Sinds mijn studietijd woon ik in Tilburg. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen.

Van jongs af aan hebben mensen en hun levensverhalen mij geboeid. Hoe zij in het leven staan. Welke problemen zij tegenkomen op hun pad. En hoe zij hier oplossingen voor vinden.

Na het behalen van mijn diploma, ben ik vanaf 2001 tot en met 2016 werkzaam geweest bij een GGZ-instelling. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van diverse klachten.

Met name heb ik me gespecialiseerd in psychologische behandeling van mensen met psychotische klachten, autisme spectrumproblematiek en/of persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij maak ik vooral gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en de principes van Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ).

In 2016 is de wens ontstaan mijn eigen psychologiepraktijk binnen de zogeheten Basis GGZ te starten. Ik vind het belangrijk met oprechte aandacht naar het verhaal van de persoon tegenover me te luisteren. En zo iemand doeltreffend te helpen zijn/haar problemen te overwinnen.

Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft een korte wachttijd.

 

Update wachttijd 20-04-2018:

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan binnen 2 weken worden ingepland. Een officieel intakegesprek kan vervolgens weer binnen 2 weken plaatsvinden. Aansluitend kan meteen met de behandeling gestart worden.

Daarmee vallen de aanmeldings- en behandelingswachttijd van Psychologiepraktijk Vertrouwen ruim binnen de gestelde Treeknormen (dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen). De wachttijd is NIET verschillend per zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd toch te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de hierboven genoemde Treeknormen).