Verwijzingen naar interessante websites

Hieronder vind je verwijzingen naar andere websites, met relevante informatie op het gebied van:

 

Professionele en bekwame uitvoering van het beroep psycholoog:

 

BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg)-register 

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

 

Specifieke (psychologische) behandelmethoden:

 

CGT (Cognitieve Gedragstherapie)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

HOZ (Herstelondersteunende Zorg)

 

Zorgstelsel in Nederland, zorgverzekeringen en vergoeding psychologische behandeling:

 

Zorgwijzer of Rijksoverheid

 

Patiëntenverenigingen/lotgenotencontact:

 

AA (Anonieme Alcoholisten)

ADF (Angst, Dwang en Fobie stichting)

Anoiksis (Psychosegevoeligheid)

Depressie Vereniging

NA (Anonieme Verslaafden)

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen)

Ypsilon (naasten van mensen met psychosegevoeligheid)

Psychologiepraktijk Vertrouwen heeft een korte wachttijd.

 

Update wachttijd 20-04-2018:

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan binnen 2 weken worden ingepland. Een officieel intakegesprek kan vervolgens weer binnen 2 weken plaatsvinden. Aansluitend kan meteen met de behandeling gestart worden.

Daarmee vallen de aanmeldings- en behandelingswachttijd van Psychologiepraktijk Vertrouwen ruim binnen de gestelde Treeknormen (dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen). De wachttijd is NIET verschillend per zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd toch te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Psychologiepraktijk Vertrouwen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart (de hierboven genoemde Treeknormen).